Vandring i Åsnens nationalpark

Åsnens nationalpark är 1873 hektar och ligger i Alvesta- och Tingsryds kommun med angränsning till Växjö kommun. 75 procent av ytan består av vatten.

Information:

Här kan du få känslan av vildmark, upplevelser av gammal bokskog, en insjöskärgård med ett hundratal stora öar till små skär och uppleva ett rikt växt- och djurliv.

Skogen i Bjurkärr (vid Entré Sunnabron) är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär och är känd för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter.

Det mytomspunna Trollberget på den västra sidan av Åsnen bjuder på spännande skogsvandring, speciellt för de små.

Det finns möjlighet att göra hel- eller halvdagsturer i Åsnens nationalpark. Du bestämmer själv beroende på hur mycket tid och energi du har.

Du besöker östsidan, huvudentré Sunnabron och Bjurkärr, och kan vandra i vacker, gammal bokskog med rikt växt- och djurliv. Här kan du vandra upp till fem kilometer. Stor möjlighet att upptäcka ovanliga lavar och mossor på träd och död ved. På hösten kan du uppleva ett rikt svampliv till exempel Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen. Passa även på att njuta av ett rikt fågelliv i lövskogen och på sjön.

Ett besök på västsidan, entré Trollberget, med sägenomspunnen grotta, fornlämningar, lövskog, myr och tallskog. Här kan du vandra upp till fyra kilometer. Upplev olika “fågelriken” i olika skogstyper som vandringsleden passerar.

Vid båda entréer finns rastplatser vid stranden, toalett och eldplats med ved. Ni når nationalparken med egen bil, ca 20 km.